سفارش تبلیغ
صبا

دعوت به همکاری

یکشنبه 88/9/29 9:13 صبح| اومانیسم، گرافیست، توده ای، کموله، کمونیست | نظر

 

 

از کلیه طراحان گرافیستها و افراد اهل ذوق و آشنا به فتوشاپ دعوت میشود در راستای اهداف جنبش سبز با طراحی این قبیل عکسها و پوسترها به یاری معاندین نظام ،ضد انقلاب ؛توده ایها ،منافقین ،تروریستهای خون آشام ،حزب کموله؛ کمونیستها ،سلطنت طلبان و فراریان و پس ماندهای رژیم شاه خائن بشتابند و حسین زمان را یاری کنند. کسی را یارای شمارش اجر معنوی این یاری عاشورایی نیست اجر مادی همکاران طرح نیز در اسرع وقت به حساب واریز می گردد...لکن از سویی عشق و حماسه حسینی با عقل اومانیستی جدید مدرنیته غربی ناسازگار است و طبق هیچ گفتگو و مذاکره ای بین این دو تئوری فکری نمی توان به اشتراکات و توافقاتی رسید لذا موج سبز که منطبق بر جهان بینی معاویه و یزید و بایکوت سیاست علویست  و غصب نامشروع حکومت و خلافت را با ریختن خون عزیزترین بنده خدا بدست می آورد، از سر اتفاق منطبق با حزب حسینی علیه السلام درامده و باید به یاری آن شتافت.... 

 

 

 

دعوت به همکاری+گرافیست+کمونیست


پیوند‌ها