سفارش تبلیغ
صبا

تنش بزداییم و کشته بدهیم!

سه شنبه 94/7/7 10:34 صبح| تنش زدایی، تنش زایی، ظریف و کری، مجمع عمومی سازمان ملل | نظر

روحانی!

نجات جان حاجیان مفقودی بسیار مهمتر از سخنرانی جناحی و ضدآرمانی تو در سازمان ملل بود....

لطفا پاسخ خانواده های داغدار را بده!!

روحانی!

مذاکره ذلت آمیز تیم شما و قدم زدن تفریحی ظریف با کری، ایران انقلابی را مچاله کرد و سعودی را جسور، که حتی ویزا به وزیر تو نداد و درخواست ملاقات تو و وزیرت هم در مجمع رد کرد...

باز هم بگو با تدبیرت ایران را از انزوا درآوردی و تنش زدایی نمودی!

رحمت بر تنش زایی که برای ایران عزت و امنیت داشت و لعنت بر تنش زدایی که جان و عزت ایرانی در همه جای دنیا در خطر است... و منجر به مرگ حاجیان شد!

جواب این خونها را تو باید بدهی.... 


پیوند‌ها