سفارش تبلیغ
صبا

قانون ستیزی آشکار دولت تدبیر و تحقیر

پنج شنبه 94/6/26 12:14 صبح| قانون اساسی، اصل هفتاد و هفت، اصل 152 و 153، فرهنگ لغت، اسلام لیبرال ها، فرهنگ لغت | نظر

تحلیل نمی کنم، تنها تقدیم می کنم این سه اصل طلایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را: به همه آنهایی که هنوز به پرچم سه رنگ و آرم زیبای وسط آن عشق می ورزند:

اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است .


اصل یکصد و پنجاه و سوم - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است.

 و از سویی:

اصل هفتاد و هفتم - عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

هرچند من هم جزء بیشمار بی سوادان بزدل و ترسو هستم که بیخود و بی جهت، نگران قرارداد با گرگها و شیاطینم و به همین جهت باید بروم به جهنم یک جایی برای خود پیدا کنم تا اینقدر از نگرانی نلرزم!

تعجب نکنید اینها تنها چندتا از حملات کلامی رییس دولت تدبیر، به دوستان انقلاب و منتقدان هسته ای بود....

آمریکا شیطان بزرگ

مرگ بر آمریکا!

مرگ بر اسلام آمریکایی!

مرگ بر اسلام لیبرالها!

 

برای اطلاع بیشتر از فرهنگ لغت نفیس اعتدالیون دولتی به منتقدان خود جدول زیر را ببینید. البته این جدول تا تاریخ بهمن93 هست و از آن به بعد تا حالا نیز لغات زیادی از ادبیات سیاسی تدبیر و امید صادر شده است که فعلا وارد جدول نشده:


http://www.8deynews.com/63638/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C/پیوند‌ها